naar nieuwsoverzicht
11 juli 2019

Academieprijzen voor afstudeerders Art & Design Arnhem

Woensdag 3 juli 2019 zijn er prijzen uitgereikt bij de Academie Art & Design Arnhem.  

De Stuwwal Art Prize 2019
De Stuwwal Art Prize 2019 is een aanmoedigingsprijs voor afstuderende kandidaten van de Fine Art Department: Base for Experiment, Art and Research (BEAR). De aanmoedigingsprijs wordt mede mogelijk gemaakt door Dirkzwager Advocaten en Notarissen en stichting Het Instituut. De eerste prijs van 1000 euro en de tweede prijs van 500 euro werd toegekend door Johan Wagenaar en Tom Vandeginste tijdens de opening van de finale 2019 van Art & Design.

Marcella de Wolff heeft de eerste prijs gewonnen met haar werk ‘Niets is nietig’.
Marcella streeft ernaar om in haar installaties de relatie tussen het object en het subject te intensiveren. De jury waardeert haar hoopvolle wens om datgene wat we doorgaans als nietig ervaren ter herwaarderen. Ze slaagt daarin door een bijzonder sensibel spel tussen materialen, constructies en tonen neer te zetten in een omgeving waarin ook wij als toeschouwers bewegen.

Nora walgraven heeft de tweede prijs gewonnen. Met haar werk “Wat spreek je goed Nederlands!”.
Nora creëerde haar alterego- ‘Young Nora’, een jonge rapster met Marokaanse roods- om met wat afstand, de gevoeligheden en spanningen binnen het alledaags sociaal verkeer te observeren. Inspiratie voor een werk begint altijd bij een ergernis die te maken heeft met een clichégedachte ten aanzien van personen met een (vermoedelijke) vreemde origine. Young Nora is een artistiek beeld van een jong adolescent die er naar hunkert om gezien en aanvaard te worden en die revolteert tegen de tegenwoordig veel voorkomende aannames en vooroordelen ten opzichte van ‘vreemden’.

VKC art Award 2019
De VKC art Award is een eenmalige aanmoedigingsprijs voor afstuderende kandidaten van BEAR. De aanmoedigingsprijs wordt uitgereikt door De Velpse Kunst Club (VKC). De eerste prijs van 1000 euro en de tweede prijs van 500 euro zijn uitgereikt door mevrouw Wagenaar en mevrouw Rothengatter

Stephanie Engelbrecht wint de eerste prijs. “Omdat voor mij alles begint met iets anders”.
De artistieke identiteit van Stephanie is voortdurend aan verandering onderhevig. “Mijn kunst heeft te maken met het kopiëren van reeds bestaand werk en mensen”, zo zegt ze zelf, en telkenmale kiest ze daarvoor met de grootste precieze een passend medium, een vorm waarin ze iedere extreem intense inlevingen ontsluit.   Stephanie verhoudt zich zodoende tot anderen, of tot het andere. De jury was unaniem van mening dat de intensiteit van waarmee ze in de huid kruipt van anderen zoals bijvoorbeeld Gregory House van House M.D., of DCI Barnaby van Midsomer Murders, fascinerend is.

Melanie Bos wint de tweede prijs. “Kunst als een liefdevolle toenadering.”
De artistieke posities van Melanie onderzoeken de actuele waarde van een aloude rituele manier van handelen. Ze stimuleert daardoor ook de toeschouwer om mee na te denken over hoe contacten ontstaan en voorbij gaan.

Melanie Bos