naar verhaaloverzicht
25 juni 2019

Zoey Benschop, Interieurarchitectuur [video]

Zoey wil als ontwerper mensen nieuwsgierig maken. Ze maakte in haar onderzoek de vergelijking met film. Wat maakt dat je verder wilt kijken?

De studenten bachelor Interieurarchitectuur van ArtEZ Academie voor Art & Design in Zwolle presenteren hun werk van 4 t/m 14 juli in de Grote Kerk.

Zoey: “Ik ben altijd gefascineerd door film: hoe verhalen worden overgebracht en hoe ik dat kan toepassen in ontwerpen. Hoe hou je de spanning hoog en blijf je geboeid? Dit doe je door gebruik te maken van verhaalstructuren (opbouw, spanningsboog, cliffhangers) maar ook door middel van camerabewegingen en montage. De regisseur bepaalt het frame, wat je ziet op beeld. Soms zou je als het ware om de hoek willen kijken. Film is zo opgebouwd dat je steeds opnieuw wordt geprikkeld om verder te kijken. Dat aspect spreekt mij als ontwerper aan.

Ik deed onderzoek naar film met als onderzoeksvraag: wat doet de schuring van een functionele ruimte in combinatie met filmische aspecten? En wat heeft dat voor consequenties voor de architectuur van nu? In het verleden zijn er al verschillende architecten die de vergelijking met film hebben gemaakt. Rem Koolhaas is voordat hij architect werd scenarioschrijver geweest. Er is dus wel vaker een parallel getrokken tussen film en architectuur, maar niet zoals ik dat doe. Ik maak in het bijzonder gebruik van de verhaalstructuur, gekaderde weergave, fragmentatie en gelaagdheid. Op die manier breng ik de filmische blik terug in mijn ontwerp.

Ik zou dit in elk soort gebouw kunnen toepassen, maar ik heb gekozen voor een theater dat de bezoeker stap voor stap ontdekt. Een theater heeft vaak nog een traditionele opstelling. Tijd om dit te doorbreken en met filmische aspecten anders te benaderen. Bovendien is een theater natuurlijk bij uitstek een verhalenplek.”